Контроль якості

Якість товару і його контроль - те, що робить кожну компанію конкурентоздатною на ринку і дає можливість досягати своїх цілей.

Контроль якості на підприємстві ТОВ «Сумифітофармація» здійснює відділ по контролю якості (ВКЯ) за допомогою лабораторії, яка має акредитацію на проведення аналізів лікарської рослинної сировини на предмет відповідності вимогам Української Фармакопеї.

1 Вхідний контроль. Перевірка сировини, що надходить співробітниками ВКЯ, її упаковки, умов транспортування на предмет наявності видимих ​​пошкоджень;
2 Присвоєння продукції номера партії;
3 Відбір зразків продукції, що надійшла згідно встановленої методики. Для зберігання зразків є архів. Наявність архіву дає можливість в будь-який момент проводити порівняння вхідних зразків з партією, що надійшла на підприємство, так і відвантажену продукцію зі зразками, відібраними перед відвантаженням;
4 Ідентифікація та лабораторний аналіз вхідної продукції, на підставі чого сировині присвоюється категорія якості і видається акт лабораторного аналізу;
5 Контроль стану продукції під час зберігання та контроль умов зберігання;
6 Аналіз замовлень на відвантаження і надання рекомендацій по підбору відповідної сировини;
7 Контроль якості продукції під час її переробки та проведення лабораторних аналізів на відповідність її якості вимогам клієнтів;
8 Відбір зразків відповідно до встановленої методики перед відвантаженням сировини, їх аналіз та видача протоколів аналізу перед відвантаженням;
9 Аналіз і фіксація фактів претензій, пов'язаних з якістю продукції;
10 Контроль за дотриманням норм і стандартів роботи з рослинною сировиною на підприємстві працівниками;
11 Аудит, навчання та контроль постачальників продукції основним вимогам і стандартам збору, зберігання, переробки і транспортування сировини.
Ефективна система контролю якості дозволяє, в більшості випадків, здійснювати своєчасний і цілеспрямований вплив на рівень якості продукції, що випускається, попереджати можливі недоліки та збої в роботі, забезпечувати їх оперативне виявлення та усунення з найменшими витратами всіх видів ресурсів. Також ця система дозволяє відстежувати сировину і в разі виявлення невідповідностей визначати причини таких.

Сертифікація

Компанія ТОВ «Сумифітофармація» сертифікована за стандартами Системи менеджменту якості (ISO 9001-2008) та Системи безпеки продуктів харчування (ISO 22000-2005), а також Системи виробництва органічної (БІО) продукції.

%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8

Мікробіологічна лабораторія

microbiology-certificate

Вимірювальна лабораторія

Лабораторія

органо -
лептичні

параметри:
зовнішній вигляд, колір, запах, смак

фізико-
хімічні

параметри:
волога, зола, сторонні домішки, вміст флаваноїдов і діючих речовин.

мікробіологічна чистота сировини

параметри:
мікробіологічна чистота сировини

Лабораторія устаткована сучасним діагностичним обладнанням, яке дозволяє контролювати якість рослинної сировини по нормативними показниками.

Тільки після отримання висновку лабораторії, приймається рішення про придатність продукції для подальшого використання. При цьому враховуються всі вимоги, викладені в нормативно-технічної документації.
Якщо якість лікарської рослинної сировини не відповідає вимогам нормативної документації, воно направляється на доопрацювання або повертається постачальнику. Лікарська рослинна сировина, що відповідає вимогам, передається у виробництво для переробки або в один зі складів для зберігання.

Компанія реалізує тільки продукцію, яка пройшла лабораторні випробування і прийнята відділом контролю якості.