Якість


Якісна продукція – це те, що робить компанію конкурентоспроможною і дозволяє займати провідні позиції на ринку.

Тому одним із важливих елементів системи якості на ТОВ «Сумифітофармації» є контроль якості продукції.

Проведення фізико-хімічного, органолептичного, ситового та мікробіологічного контролю якості забезпечується наявністю відповідних лабораторних приміщень, сучасного лабораторного обладнання, документації та компетентного персоналу, який проводить аналізи лікарської рослинної сировини на відповідність вимогам Української Фармакопеї та Європейської Фармакопеї. Обидві лабораторії атестовані на проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології за видом діяльності: контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів

Контроль якості

1

Вхідний контроль

При вхідному контролі перевіряється кожна партія сировини, яка надходить на підприємство. Під час приймання проводиться зовнішній огляд кожної одиниці продукції та перевірка супровідних документів. Звертається увага на якість та цілісність тари (відсутність намокання, патьоків та інших ушкоджень, що негативно впливають на якість сировини), а також правильність маркування та її відповідність чинній нормативній документації. Після приймання на карантинний склад проводиться відбір проб від партії, що надійшла, і направлення її на дослідження в лабораторію, де обов'язково здійснюється:

  • ідентифікація;
  • радіологічний контроль;
  • контроль наявності сторонніх домішок;
  • визначення вологи, золи;
  • вміст діючих речовин;
  • контроль на мікробіологічну чистоту.
  • Тільки сировина, що пройшла всі етапи ретельної перевірки, може бути передана для зберігання до складу з подальшим використанням у виробництві.
2

Контроль на проміжних етапах (у процесі виробництва)

3

Перевірка готової продукції

Здійснюється від кожної партії готової продукції відповідно до вимог Державної Фармакопеї України або іншої нормативної документації, включаючи специфікації замовника.

Також система контролю якості, за якою ми працюємо, передбачає регулярний аудит постачальників сировини. Щорічно представники нашої компанії здійснюють у наших постачальників перевірку умов заготівлі, первинного сушіння та зберігання з дотриманням норм законодавства.

Система менеджменту якості та система менеджменту безпеки продуктів харчування, що діє на підприємстві, дає можливість здійснювати простежуваність всієї рослинної сировини та продукції на підприємстві, виявляти існуючі ризики для запобігання виготовлення неякісної продукції, а також проводити заходи щодо мінімізації або усунення ризиків.

Лабораторія

Органо-лептичні

параметри: зовнішній вигляд, колір, запах, смак

Фізико-хімічні

параметри: волога, зола, сторонні домішки, вміст флаваноїдов і діючих речовин

Мікро-біологічні

параметри: мікробіологічна чистота сировини

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, яке дозволяє контролювати якість рослинної сировини за показниками, що нормуються.

Тільки після отримання висновку лабораторії приймається рішення щодо придатності сировини для подальшого використання. При цьому враховуються всі вимоги, викладені у нормативній документації.

Якщо якість рослинної сировини не відповідає вимогам нормативної документації, вона спрямовується на доопрацювання або повертається постачальнику. Сировина, що відповідає вимогам, передається на виробництво для переробки або в один із складів для зберігання.

Компанія реалізує лише продукцію, яка пройшла лабораторний контроль та прийнята відділом контролю якості.

Сертифікація

Компанія ТОВ «Сумифітофармація» сертифікована за стандартами Системи менеджменту якості (ISO 9001:2015) та Системи безпеки продуктів харчування (ISO 22000:2018), а також Системи виробництва органічної (БІО) продукції.

X